Coaching is het goede gesprek met jezelf organiseren. De coach helpt dit gesprek productief te maken en op tafel te krijgen wat het belangrijkst is en daaraan te werken. Jij staat centraal. In de sessies heb je mijn volledige aandacht. We werken in de richting die je voor ogen staat. We onderzoeken de mogelijkheden om je repertoire uit te breiden op een manier die bij je past en die recht doet aan wie je (nog meer) bent.

Vragen waarmee mensen zijn gekomen

 • ‘Ik wil doorgroeien naar een leidinggevende functie en gericht werken aan daarvoor benodigde competenties.
 • ‘Ik voel dat ik iets anders moet gaan doen, maar ik heb moeite met het maken van een richtinggevende keuze.
 • ‘Ik ben ongemerkt opgebrand geraakt en haal niet meer voldoende energie uit mijn werk.
 • ‘Ik wil gericht werken aan feedback die ik heb gekregen.’
 • ‘Mijn leidinggevende verwacht meer senioriteit van mij. Hoe geef ik dat vorm?’
 • ‘Ik heb feedback gekregen op gedrag waarvan ik me niet bewust ben en waarvoor ik niet direct een alternatief weet.’
 • ‘Bij een interne sollicitatie heb ik feedback gekregen waaraan ik wil verder werken om te groeien binnen het bedrijf.’
 • ‘Ik heb met veel verschillende mensen te maken in mijn werk en met een onregelmatige workflow. Ik moet leren beter te prioriteren en nee te kunnen zeggen.’
 • ‘Ik maak me te vaak druk over dingen en ik weet niet hoe ik dat stop kan zetten.’
 • ‘Er zijn mensen die mij in mijn rol als directeur niet serieus genoeg nemen. Hoe verander ik dat?’
 • ‘We hebben spanningen in ons team, die elke keer weer opflakkeren. Hoe lossen we dat op?’
 • ‘Ik geef leiding aan een team waarin mensen niet (meer) met elkaar willen samenwerken. Hoe breng ik ze weer met elkaar in gesprek?’
 • ‘Ik heb moeite hoe ik met bepaalde mensen moet omgaan.’
 • ‘Ik zou me graag zelfverzekerder willen presenteren.’
 • ‘Ik zit mezelf dwars en ik snap niet waarom.’
 • ‘Ik jaag mezelf teveel op. Ik heb teveel zelfkritiek. Hoe stop ik dat?’
In een intakegesprek van ca. 30-45 minuten, kun je je vraag of wens met me delen. Als je vraag nog niet zo duidelijk is, kunnen we die in het gesprek verhelderen.

 

Ook een vraag?

Neem contact op
 

Werkwijze in het kort

Aanleiding voor coaching is meestal dat je in een bepaalde situatie nog niet het resultaat bereikt dat je graag zou willen of dat je interne dialoog je in de weg staat. Ook in situaties waarin je niet succesvol bent heb je goede redenen om te doen wat je doet. Soms weet je precies waar het aan ligt dat je nog niet komt waar je wil zijn en soms onttrekt zich dat aan je zicht, en ook dat heeft een reden.

Methodieken van Chris Argyris (Reflecteren in Actie) RET, Transactionele Analyse en instrumenten als Voice Dialogue, psychodrama (met elementen van opstellingen), loopbaanankers en een persoonlijkheidsvragenlijst – de 16pf – heb ik krachtige middelen om op een snelle manier tot de kern te komen.

Voor het werken aan vaardigheden kan ik binnen de coaching op een veilige manier mogelijkheden creëren om te experimenteren met nieuw gedrag of je voor te bereiden op een gesprek, presentatie of assessment.

Opbouw

Een coachtraject is persoonlijk, dus op maat. Het uitgangspunt is altijd om vanaf het begin de weg af te leggen vanaf waar je bent naar waar je naartoe wilt en mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken.
Globaal genomen is de opbouw als volgt:

 • een intakegesprek (online of live): we maken kennis, ik luister naar wat je bezighoudt en wat je zoekt. We bespreken wat ik hoor, je kan vragen stellen over hoe ik werk en je krijgt een indruk van wie ik ben en of het matcht. Daarna neem je een beslissing om al dan niet te gaan samenwerken.
 • invullen van de 16pf vragenlijst (online)
 • eerste sessie waarbij ik het 16pf profiel aan je terugmeld en we je coachvraag verder uitdiepen
 • 2 coachsessies, waarbij we werken om van A naar B te komen (van waar je bent naar waar je wilt zijn)
 • Na 3 sessies moet je ‘beweging’ bij jezelf ervaren. Er is iets in gang gezet. Als dat niet zo is, is het goed dat we samen bespreken of we op de goede weg zitten, of we aan het juiste werken, of ik de juiste coach ben met de juiste werkwijze of iets anders.
 • Als we op de goede weg zitten, hebben we soms al aan 3 sessies voldoende. Sommige coachees merken: ik kan nu weer voort. Dat doen ze dan ook en soms spreken ze nog een keer af om iets te finetunen.
  Als we op de goede weg zitten en er zijn nog punten om aan verder te werken, dan plannen we nog een sessie. Per keer kijken we wat er nodig is. Jouw behoefte is daarin leidend.
  Meer dan 6 sessies komen nauwelijks voor. Meestal kunnen coachees zelf verder na 3 tot 5 sessies.
 • Sessies duren 2 uur (tenzij we merken dat dit niet nodig is).
 • Sessies kunnen live plaatsvinden en/of online. Hierin staat jouw voorkeur centraal.
 • Tussentijds kunnen we ook korte contactmomenten hebben als dat prettig is. Bijvoorbeeld via mail of online. Ook hierin staat jouw voorkeur centraal

Visie op leren en ontwikkelen

‘Ik wist niet dat je het in je had,’ schreef ze, toen ze mijn schilderij zag.
‘Ik ook niet,’ schreef ik terug. ‘Ik probeer de dingen gewoon en dan zie ik wel of het wat wordt.’

‘Ontwerp je leven’ is mijn credo. Niet omdat ik denk dat alles kan. Wel omdat ik denk dat we veel meer kunnen dan we vaak geneigd zijn te denken.
In het dagelijks leven gebruiken we bijvoorbeeld vermoedelijk maar zo’n 20-30% van onze expressiemogelijkheden. Omdat dat ‘gewoon’ is, omdat we het gewend zijn, omdat het beeld ‘zo ben ik’ niet veel extra ruimte geeft, omdat anderen vinden dat we iets wel of niet kunnen.
Als ik zeg ‘ontwerp je leven’, betekent het dat ik me niet snel neerleg bij beperkingen. Ik ga op zoek naar keuzes, ruimte en alternatieven die passen. Die zijn er. Altijd.

Wat zit er in de schatkist?
Wat zit er in de schatkist?

Ik werk ‘eclectisch’, een ingewikkeld woord voor: doen wat nodig is.

Principes van Knowles
Knowles stelde vast dat volwassenen anders leren dan kinderen, en andere dingen belangrijk vinden als ze iets nieuws gaan leren. Volwassenen hebben een langere geschiedenis van leren en veel ervaringen opgedaan. Als ze iets leren, willen ze graag het nieuwe kunnen koppelen aan wat ze al weten en bovendien willen ze in de kennis en ervaring die ze al hebben graag gezien en gerespecteerd worden.
Volwassenen hebben meestal veel belangen tegelijkertijd te behartigen. Daarom willen ze zelf een afweging kunnen maken: hoeveel tijd en moeite kost  het om dit te leren (investering) en wat levert het op (opbrengst). Om die afweging te kunnen maken hebben ze informatie en overzicht nodig. Tijdens coaching houden we dit steeds in de gaten: zijn we aan het doen waar je beter van wordt of niet?

Leercyclus van Kolb
Leren gaat over uitproberen, reflecteren, ideeën opdoen, implementeren en weer uitproberen. Alle elementen komen aan de orde op het moment dat ze aan de orde moeten komen. Het proces van leren en ontwikkelen stelt zijn eigen vragen. Daar goed op afstemmen is belangrijk.

Reflecteren in Actie
Als je goed voor ogen hebt wat je gewenste resultaat is in een situatie, kun je snel leren. Immers: elk moment dat er iets gebeurt dat niet is waar je naar op zoek bent, is een uitnodiging om te reflecteren in actie: zie ik iets over het hoofd? Voer ik niet goed uit wat ik van plan was of klopt mijn plan gewoon niet? En wat is dan het alternatief?
Reflecteren in actie maakt je lenig in denken en doen.

RET en Frijda
Je bent geen slaaf van je emoties (RET). Emoties zijn belangenbehartigers (Frijda). Er zit veel  informatie in situaties die emoties oproepen. Vooral de betekenis die je aan de situatie geeft, voedt wat je voelt.

Appreciative inquiry en je hersenen een plezier doen
We hebben al veel geleerd en veel ervaring opgedaan en over het algemeen gaan de dingen die we doen goed (genoeg). Kunnen we daar méér van, is dus een voor de hand liggende vraag op het moment dat je een situatie tegenkomt die lastig is. Zit er al iets in onze schatkist wat we kunnen benutten en wat we misschien ten onrechte nog niet hebben gebruikt omdat we denken dat het in deze situatie niet werkt?
Of is er iemand in onze omgeving die succesvol is in dit soort situaties en kunnen we daar iets van adopteren?
Het is fijn om regelmatig aandacht te besteden aan wat je goed doet. Ook als je iets nieuws wil leren. Help je hersenen leren en ontwikkelen leuk te vinden, door niet te schromen jezelf schouderklopjes te geven, ook bij de kleinste verandering. Het einddoel kan ver weg lijken en daardoor ontmoedigen de eerste stap te zetten (‘dat lukt me nooit’). Het fijne is dat er áltijd een eerste stap is, al is die nog zo klein, op de weg van A naar B. Door haalbare stappen te zetten, kun je je hersenen een groot plezier doen: je ervaart dan elke keer dat iets je lukt. De bereidheid een volgende (kleine) stap te zetten wordt daardoor een stuk groter.

Play your strengths
Dit is een uitgangspunt van de karaktertypologie van Belbin. Een aanmoediging te doen waar je goed in bent en te kapitaliseren op je eigenschappen. Je hoeft niet alles (zelf) te kunnen. Doe waar je goed in bent en zoek de samenwerking in dingen waar je minder goed in bent en waarin een ander je aanvult.
De 16pf vragenlijst geeft een indicatie voor welke Belbin Teamrollen bij jou passen.
Door jezelf goed te kennen, werk je in coaching nooit tegen de stroom in, maar in lijn met wat bij je past. Dat vergroot de kans dat wat je leert en nieuw ontwikkelt ook echt gaat gebruiken in je dagelijks werk en leven.

En nog veel meer
Al werkend maken we gebruik van theorieën, modellen of instrumenten die helpend zijn (en laten weg wat niet nodig is). Bijvoorbeeld de Roos van Leary, de dramadriehoek, de 4 elementen, situationeel leidinggeven, Kinlaw, en nog veel meer.

Nu ben jij

Als dit het moment is om bij jezelf stil te staan: neem contact op

Werkt De Online coach dus altijd online?

Nee dus. De naam was er al eerder dan het online werken gemeengoed werd. Er is altijd keuze. Jij staat daarin centraal. Laat weten wat het best uitkomt en bij je past.